ngô thị minh tâm

Cách ly không cách lòng
Dịch bệnh thì ta lại càng không thể dừng lại, thời gian này là khoảng thời gian quý giá để chúng ta ngồi lại bên nhau, cùng nhau chia sẻ và cùng nhau chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Đôi khi, đây là lúc những kỹ năng sống quý giá nhất cần để dạy cho các con thân yêu, để con hiểu được giá trị cuộc sống, giá trị của gia đình.
Sống là luôn phải phấn đấu vươn lên không ngừng nghỉ, sống cho mình và cũng là sống cho mọi người để góp phần cho cuộc sống tươi đẹp hơn.Đón bình minh ,hít thở thật sâu nghĩ về điều lạc quan và tận hưởng cuộc sống

ngô thị minh tâm

Cách ly không cách lòng
Dịch bệnh thì ta lại càng không thể dừng lại, thời gian này là khoảng thời gian quý giá để chúng ta ngồi lại bên nhau, cùng nhau chia sẻ và cùng nhau chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Đôi khi, đây là lúc những kỹ năng sống quý giá nhất cần để dạy cho các con thân yêu, để con hiểu được giá trị cuộc sống, giá trị của gia đình. Sống là luôn phải phấn đấu vươn lên không ngừng nghỉ, sống cho mình và cũng là sống cho mọi người để góp phần cho cuộc sống tươi đẹp hơn.Đón bình minh ,hít thở thật sâu nghĩ về điều lạc quan và tận hưởng cuộc sống