nguyễn thị minh phương

cách ly không cách lòng
Bạn sẽ làm gì trong khoảng thời gian ở nhà tránh dịch Corona?Đối với mình, ở nhà không có nghĩa là bạn phải dừng tất cả ước mơ và hoài bão. Hãy sống chậm lại để tận hưởng những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc sống.
Làm việc tại nhà có thể giúp bạn phát huy tính sáng tạo trong công việc từ đó dễ dàng hoàn thành những mục tiêu đã đề ra. Ở nhà giúp mình có thời gian chăm sóc cho các con, gia đình lại được quây quần bên nhau bên những bữa cơm đầm ấm mà trước kia ít khi có dịp vì dòng đời vốn dĩ hối hả. Hơn nữa , ở nhà là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho mình và người khác.

nguyễn thị minh phương

cách ly không cách lòng
Bạn sẽ làm gì trong khoảng thời gian ở nhà tránh dịch Corona?Đối với mình, ở nhà không có nghĩa là bạn phải dừng tất cả ước mơ và hoài bão. Hãy sống chậm lại để tận hưởng những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc sống. Làm việc tại nhà có thể giúp bạn phát huy tính sáng tạo trong công việc từ đó dễ dàng hoàn thành những mục tiêu đã đề ra. Ở nhà giúp mình có thời gian chăm sóc cho các con, gia đình lại được quây quần bên nhau bên những bữa cơm đầm ấm mà trước kia ít khi có dịp vì dòng đời vốn dĩ hối hả. Hơn nữa , ở nhà là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho mình và người khác.