Nguyễn Thị Yến Vân

Cách ly chống dịch - nhưng lòng không xa
Bỗng nhiên lại có "Cô vy" / Từ đâu tràn đến, đuổi hoài chưa đi/
Làm mọi người phải cách ly/ Ai về nhà nấy - chỉ đi khi cần/
Ở nhà thì cũng phân vân/ Liệu rằng có chán, có buồn không đây ?/
Ai ngờ lại nhiều chuyện hay/ Gia đình đoàn tụ, sẻ chia nhiều điều/
Bố con quây quần mỗi chiều / Đàn ca múa hát cho vui cuộc đời/
Bữa cơm cũng thật tuyệt vời / Gia đình có đủ hết mọi thành viên /
Học - làm cũng thật là siêng/ Gia đình kề cạnh rộn vang tiếng cười/
Con học vẫn được điểm 10/ Bố làm việc vẫn hiệu quả như xưa/
"Cô Vy" quả là khó ưa / Nhưng nhà mình vẫn kiên cường lạc quan
Cố vượt hết mọi gian nan/ Cách ly chống dịch nhưng lòng không xa/

Nguyễn Thị Yến Vân

Cách ly chống dịch - nhưng lòng không xa
Bỗng nhiên lại có "Cô vy" / Từ đâu tràn đến, đuổi hoài chưa đi/ Làm mọi người phải cách ly/ Ai về nhà nấy - chỉ đi khi cần/ Ở nhà thì cũng phân vân/ Liệu rằng có chán, có buồn không đây ?/ Ai ngờ lại nhiều chuyện hay/ Gia đình đoàn tụ, sẻ chia nhiều điều/ Bố con quây quần mỗi chiều / Đàn ca múa hát cho vui cuộc đời/ Bữa cơm cũng thật tuyệt vời / Gia đình có đủ hết mọi thành viên / Học - làm cũng thật là siêng/ Gia đình kề cạnh rộn vang tiếng cười/ Con học vẫn được điểm 10/ Bố làm việc vẫn hiệu quả như xưa/ "Cô Vy" quả là khó ưa / Nhưng nhà mình vẫn kiên cường lạc quan Cố vượt hết mọi gian nan/ Cách ly chống dịch nhưng lòng không xa/