Trịnh Thị Thúy

Khoảnh khắc bình dị mùa Covid...
Corona không tụ tập la cà
Ta lại có dịp ở nhà cười vui
Bên nhau chia sẻ ngọt bùi
Câu chuyện bình dị, niềm vui mỗi ngày
Nhà mình chung sức góp tay
Cùng toàn xã hội đánh bay Corona
Hạnh phúc chẳng ở đâu xa
Chỉ cần vui vẻ ở nhà cách ly...

Trịnh Thị Thúy

Khoảnh khắc bình dị mùa Covid...
Corona không tụ tập la cà Ta lại có dịp ở nhà cười vui Bên nhau chia sẻ ngọt bùi Câu chuyện bình dị, niềm vui mỗi ngày Nhà mình chung sức góp tay Cùng toàn xã hội đánh bay Corona Hạnh phúc chẳng ở đâu xa Chỉ cần vui vẻ ở nhà cách ly...